Regulamin

Regulamin sklepu www.dobratkanina.pl


Sklep internetowy www.dobratkanina.pl prowadzony jest przez firmę:

 

ADRIANO

94-230 Łódż, ul. Poniatowskiego 4

NIP: 727-235-27-39, Regon: 471732178

 

W niniejszym regulaminie zawarte są zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.dobratkanina.pl, zwanym dalej Sklepem.

 

I. Zamówienia

 

Firma ADRIANO prowadzi sprzedaż towarów dostępnych i opisanych na stronie internetowej: www.dobratkanina.pl za jej pośrednictwem oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych telefonicznie.

Kupujący dokonują zamówień za pośrednictwem strony internetowej po zarejestrowaniu się, podając następujące dane:

 1. imię i nazwisko/ dane firmy do faktury
 2. adres dostawy, 
 3. adres e-mail na który przekazywana jest korespondencja ze Sklepu, 
 4. nr telefonu kontaktowego.

Kupujący w zamówieniu określa:

rodzaj i ilość towaru,

formę płatności,

sposób wysyłki.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną.

Kupujący może dokonać zmiany danych w złożonym zamówieniu do momentu jego realizacji, przekazując je drogą elektroniczną wyłącznie z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Ewentualne koszty powstałe w wyniku wprowadzenia zmian po tym terminie ponosi Kupujący.

Zamówienia obsługiwane są w godzinach pracy sklepu, tj.:
od pon. do pt. w godz. 8.00 - 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia przez stronę internetową przyjmowane są przez całą dobę, 365 dni w roku, z wyłączeniem ewentualnych przerw związanych z usterkami technicznymi.

Kupujący składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży z firmą ADRIANO, która potwierdzana jest poprzez paragon lub fakturę VAT dołączaną do przesyłki.

Zamówienia są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu płatności na konto bankowe firmy ADRIANO za zamówiony towar wraz z kosztem przesyłki kurierskiej.

W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem dokonywaną przy odbiorze przesyłki, firma ADRIANO zastrzega sobie możliwość zrealizowania zamówienia po jego telefonicznym potwierdzeniu oraz możliwością wystąpienia z żądaniem zapłaty zaliczki o wartości do 30% zamawianego towaru.

W przypadku potrzeby uzyskania natychmiastowej wysyłki prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia w celu potwierdzenia terminu dostawy.

Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie towaru na magazynie firmy ADRIANO lub u jego dostawców. W przypadku braków towaru na magazynie lub u dostawców firmy ADRIANO przez okres co najmniej 14 dni, firma ADRIANO zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie przewidzianym do realizacji zamówienia. Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną, a dyspozycja zwrotu płatności za anulowane zamówienie zostanie dokonana na konto Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu uzyskania przez Sklep potwierdzenia rezygnacji z zamówienia.

W przypadkach braku zamówionego towaru w magazynie Sklepu lub u jego dostawców czas realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni. W takim przypadku firma ADRIANO najpóźniej po 7 dniach od otrzymania zamówienia poinformuje o tym fakcie Kupującego, podając przewidywany termin dostawy. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego proponowanego terminu dostawy może On odstąpić od zamówienia. Firma ADRIANO zobowiązuje się do dokonania zwrotu zapłaty za anulowane zamówieniem na konto Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu uzyskania potwierdzenia rezygnacji z zamówienia.

Wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu możliwe w terminie do 14 dni od daty jego wystawienia dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz do 14 dni od daty wystawienia dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby firmy ADRIANO w wymaganym terminie.

 

II. Płatności

 

 1. Sklep udostępnia następujące formy płatności:
  • płatność za pobraniem, uiszczana pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki
  • przelew elektroniczny, bankowy lub pocztowy dokonany po złożeniu zamówienia na konto ADRIANO w Banku MILLENNIUM nr:  91 1160 2202 0000 0000 6186 3729
  • płatność na konto PayU

 

III. Wysyłka

 

Towary ze sklepu wysyłane są poprzez firmę kurierską współpracującą z firmą ADRIANO, tj.: GLS, zwaną dalej firmą kurierską.

Sposób dostarczenia przesyłki określony jest przez regulamin firmy kurierskiej znajdujące się na jej stronie internetowej.

Towary wysyłane są na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Sklepu.

Jeżeli adres dostawy jest inny niż podany w formularzu rejestracyjnym, prosimy o jego podanie w trakcie składania zamówienia lub przesłanie e-mailem na adres: sklep@dobratkanina.pl

W przypadku wysyłki na błędny adres dostawy wynikającej z braku informacji od Kupującego, koszty transportu za ponowną wysyłkę ponosi Kupujący. 

Po przekazaniu przesyłki do firmy kurierskiej Sklep wysyła na adres e-mail Kupującego potwierdzenie nadania wysyłki wraz z nr listu przewozowego, który umożliwia śledzenie przesyłki ( usługa udostępniona na stronie internetowej firmy kurierskiej).

Za datę wysyłki firma ADRIANO uznaje datę przekazania przesyłki do firmy kurierskiej, co zostaje potwierdzone na kopii listu przewozowego.

Od momentu przekazania przesyłki do firmy kurierskiej firma ADRIANO nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia przesyłki do Kupującego.

W przypadku nie otrzymania przesyłki przez Kupującego w przeciągu 3 dni roboczych od momentu uzyskania potwierdzenia nadania wysyłki, Kupujący proszony jest o bezzwłoczne złożenie reklamacji do:

 1. firmy kurierskiej, zgodnie z procedurą reklamacyjną firmy kurierskiej podaną na stronie internetowej i podając nr listu przewozowego,
 2. do Sklepu drogą elektroniczną. Sklep w imieniu Kupującego bezzwłocznie złoży reklamacje do firmy kurierskiej oraz poinformuje Kupującego o planowanym terminie dostawy lub w przypadku zaginięcia przesyłki w firmie kurierskiej o proponowanym sposobie rozwiązania reklamacji.

Przy częściowej realizacji zamówienia wynikającej z braków w asortymencie Sklepu koszty transportu naliczane są jeden raz.

 

IV. Ceny towarów w sklepie www.dobratkanina.pl

 

 1. Towary w sklepie podawane są w złotych polskich i obowiązują do momentu złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym momencie bez podawania przyczyny.

 

V. Gwarancje, zwroty, reklamacje

 

Sklep oferuje wyłącznie fabrycznie  nowe towary.

Zwrotu zakupionego towaru można dokonać w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. (Dz. U. Nr 22, poz. 271. z dn. 2.03.2000). Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany (nie noszący jakichkolwiek śladów używania). Przesyłka ze zwracanym towarem musi zawierać dokument sprzedaży. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego. 

W przypadku błędnej realizacji zamówienia z winy firmy ADRIANO wszelkie koszty odesłania towaru i ponownej wysyłki ponosi firma ADRIANO. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten należy obowiązkowo zgłosić przewoźnikowi i spisać w jego obecności protokół uszkodzenia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe - pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu.

W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu prosimy o odesłanie go przesyłką pocztową lub kurierską wraz z otrzymanym dowodem sprzedaży i opisem przyczyn reklamacji na koszt firmy ADRIANO.

Firma ADRIANO zastrzega, że przedstawione na stronie zdjęcia należy traktować jako zdjęcia przykładowe i mogą one odbiegać co do koloru od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji.

 

VI. Dane osobowe

 

 1. Rejestrując się na stronie internetowej Sklepu Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu sprzedaży.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych danych odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.
 3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 
 4. Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania oraz zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, przesyłając stosowne żądane drogą elektroniczną na adres Sklepu.
 5. Sklep znajduje się w posiadaniu adresów IP użytkowników, przechowywanych przez czas, przez jaki Kupujący korzysta ze sklepu internetowego wraz z informacjami o rozpoczęciu, zakończeniu oraz sposobie korzystania przez Kupującego ze sklepu internetowego.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu i wszelkich treści należą do firma ADRIANO z siedzibą w Łodzi, i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody firmy ADRIANO.

Firma ADRIANO zastrzega sobie możliwość usuwania towarów z oferty znajdującej się na Sklepie oraz dokonywania wszelkich zmian w sklepie internetowym w każdym momencie i bez podawania przyczyny.

Firma ADRIANO zastrzega sobie, że przy opisie produktów na stronie internetowej Sklepu mogą występować błędy typograficzne oraz nieścisłości techniczne. Firma ADRIANO zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by niezwłocznie usuwać wszelkie błędy.

Firma ADRIANO zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany regulaminu sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny, informując o tym Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, sprawa zostanie skierowana do Sądu właściwego dla siedziby firmy ADRIANO.